Viivanseurailija v4

Arduino Nanon ympärille rakennettu viivanseuraaja.

Asetusten säätäminen on mahdollista tehdä ajon aikana bluetooth-yhteyden avulla. Moottoreiden ohjauksesta vastaa L298N. Ajomoottoreita kokeiltiin myös 30:1 -välityksellä, mutta vääntö ei enää riittänyt kunnolla.